Сторінка соціально-психологічної служби
ВКНЗ "Шосткинське медичне училище" Сумської обласної ради

     Соціально-психологічна служба училища надає допомогу і підтримку студентам, батькам (законним представникам), адміністрації та викладачам училища.
     Завдання соціально-психологічної служби:
• підтримка сприятливого психологічного клімату в навчальному закладі, психологічна допомога студентам, викладачам, батькам;
• допомога адміністрації та педагогічному колективу у забезпеченні сприятливих умов для охорони здоров'я і розвитку особистості студентів, педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу;
• надання допомоги студентам в навчально-професійній адаптації, відповідно до їх здібностей, інтересів, стану здоров'я;
• сприяння в надбанні студентами психологічних знань, умінь і навичок, необхідних для отримання професії, розвитку кар'єри, досягнення успіхів у житті.
• сприяння педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) у формуванні у студентів милосердя, толерантності, відповідальності і впевненості в собі, здатності до активної соціальної взаємодії.